Ürünler > Tam Otomatik Ürünler > Kapak Kapatma Ünitesi [KK-1]

Kapak Kapatma Ünitesi [KK-1]

Kapaklar elevatör vasıtasıyla sentrifüj diziciye taşınırlar. Sentrifüj tabla üzerinde dikey yönlendirmesi yapılan kapaklar dizici kanalıyla döner tablaya indirilir ve konvoyörden geçen kutuların üzerine takılırlar.